سه شنبه, آذر ۲۱, ۱۳۹۶

آرشيوتیر ۱۳۹۶

خبرخبر ویژهموسیقی پاپ

«پیام هوشمند»: به هر قیمتی کار نمی کنم

_به جامعه ترانه سرا تسليت ميگويم _انقدر «روزبه بماني» مورد تقليد ساير قرار گرفت كه اگر كاري از او بشنويم خسته كننده به نظر ميرسد _امير تتلو در سبك و سياق خودش خواننده بسيار موفقي است _عده اي نمي توانند مانند سعدي آثار كلاسيك و مانند «تتلو» آثار مردمي توليد كنند در اين ميان مي ايستند و سنگ اندازي مي كنند _به خاطر شرايط حرفه اي و عدم تطابق افكارم در دو آلبوم آقاي «جهانبخش»، با ايشان همكاري نداشتم؛ اما دوستي ما همچنان پايدار است و پايدار خواهد بود _موسيقي بايد از دست خواننده خارج شود