سه شنبه, دی ۲۶, ۱۳۹۶

یادداشت

یادداشت

یادداشتی بر نقش رسانه ها در سوپر استار شدن

موسیقی پارس – یاسمن امانی : آیا رسانه ها سهم مهمی درموفقیت اهالی موسیقی ایفا می کنند؟ پاسخ این سوال...
1 2 3
صفحه 3از3