می خواهم به صورت مجاز فعالیتم را ادامه دهم!

4

موسیقی پارس فرید توفیقی: رضا شیری خواننده قطعه «بزن زیر گریه» پس از مدت ها، در گفت و گو با موسیقی پارس دلایل سکوت این روز هایش را عنوان کرد.

وی تاکنون در کنار مسعود جهانی آثار زیبایی را خلق کرده است، یکی از قطعاتی که در بین عام سر و صدا ایجاد کرد، قطعه «بزنم زیر گریه» است.

 

این خواننده همچنان پیگیر دریافت مجوز برای انتشار آلبوم جدید خود و همچنین تک قطعاتی که تاکنون خلق کرده نیز است. حال با رضا شیری در مورد آثار جدید و فعالیت های آینده اش صحبت کرده ایم که در ادامه مطلب می خوانید.

 

 

مدت زیادی می گذرد که سکوت کرده اید، دلیل این سکوت