خانه برچسب‌ها جشنوار ملی موسیقی جوان

برچسب: جشنوار ملی موسیقی جوان

در مرحلۀ نهایی جشنواره جوان چه گذشت؟

موسیقی پارس : داوری مرحلۀ نهایی آثار شرکت‌کنندگان در چهاردهمین جشنوار ملی موسیقی جوان با سازهای گیتار، پیانو، قانون، دف، نی، و تنبور طی...