اخبار داغ :

برنامه کنسرت های محسن ابراهیم زاده تیر 98

موسیقی پارس – محسن ابراهیم زاده خواننده جوان و پرطرفدار کشورمان در بسیاری از شهرهای ایران به اجرای کنسرت خواهد پرداخت. در ادامه لیست کنسرت محسن ابراهیم زاده تیر 98 را مشاهده می کنید:

کنسرت محسن ابراهیم زاده در تهران

تاریخ برگزاری کنسرت: پنجشنبه 27 تیر 98 سانس اول ( 18:45 ) و سانس دوم ( 21:45 )

سالن برگزاری کنسرت: سینما هلال زاهدان

قیمت بلیت: 45 ، 50 ، 65 ، 75 ، 85 ، 100 ، 110 ، 120 ، 130 ، 140 ، 150 ، 160 هزار تومان

سایت فروش اینترنتی بلیت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در سمنان

تاریخ برگزاری کنسرت: پنجشنبه 20 تیر 98 سانس اول ( 18:00 ) و سانس دوم ( 21:00 )

سالن برگزاری کنسرت: سینما هلال احمر سمنان

قیمت بلیت:50 ، 60 ، 70 ، 80 ، 90 ، 100 ، 110 ، 120 هزار تومان

سایت فروش اینترنتی بلیت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در بستک

تاریخ برگزاری کنسرت: جمعه 21 تیر 98 سانس اول ( 18:30 ) و سانس دوم ( 21:00 )

سالن برگزاری کنسرت: سالن پیام نور بستک

قیمت بلیت: 60 ، 70 ، 80 ، 90 ، 100 ، 110 ، 120 ، 130 هزار تومان

سایت فروش اینترنتی بلیت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در لارستان

تاریخ برگزاری کنسرت: شنبه 22 تیر 98 سانس اول ( 18:00 ) و سانس دوم ( 21:30 )

سالن برگزاری کنسرت: سالن ورزشی شهید تسلیم

قیمت بلیت: 60 ، 70 ، 80 ، 90 ، 100 ، 110 ، 120 ، 130 هزار تومان

سایت فروش اینترنتی بلیت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در بیجار

تاریخ برگزاری کنسرت: یکشنبه 23 تیر 98 سانس اول ( 18:00 ) و سانس دوم ( 21:30 )

سالن برگزاری کنسرت: سالن المپیک

قیمت بلیت: 50 ، 60 ، 70 ، 80 ، 90 هزار تومان

سایت فروش اینترنتی بلیت: www.iranconcert.com

 

برنامه کنسرت محسن ابراهیم زاده تیر 98 به روز خواهد شد.