اخبار داغ :

عکاس خبرنگار آواتصویر تقدیر و تجلیل شد

موسیقی پارس :اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران، به مناسبت روز خبرنگار از اصحاب رسانه حوزه فرهنگی و هنری تقدیر و تجلیل به عمل آورد.
در این مراسم که با حضور رئیس و معاونین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران انجام شد، شیرکوند رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران از شیرین محمودزاده عکاس خبرنگار پایگاه خبری آواتصویر تقدیر به عمل آورد.

شایان ذکر است قبل از مراسم تقدیر و تجلیل روز خبرنگار در یک نشست صمیمانه خبرنگاران دغدغه های خود را مبتنی بر یک تشکل یا تاسیس خانه مطبوعات شهر تهران در راستای ساماندهی خبرنگاران ،با مهندس علی شیر کوند مطرح کردند.
علی اکبر شیر کوند در این نسشت صمیمانه قول پیگیری این خواسته را به اصحاب رسانه در شهر تهران را داد.
وی در پایان با یک لوح سپاس به مناسبت روز خبرنگار و هدیه هنری از زحمات خبرنگار آواتصویر تقدیر و تجلیل و اعلام کرد زحمات بی دریغ و پرخطر خبرنگاران ستودنی است.