اخبار داغ :

کنسرت های جدید کیش (هفته آخر بهمن 1400)

کیش در هفته پایانی بهمن 1400، میزبان برگزاری کنسرت خوانندگان نامداری چون آرون افشار، علی زندوکیلی، علیرضا طلیسچی، آرش و مسیح، گرشا رضایی و بهنام بانی است.

کنسرت های جدید کیش (هفته آخر بهمن 1400)

به گزارش موزیک پارس، کیش در هفته پایانی بهمن 1400، میزبان برگزاری کنسرت خوانندگان نامداری چون آرون افشار، علی زندوکیلی، علیرضا طلیسچی، آرش و مسیح، گرشا رضایی و بهنام بانی است.

مسافران و گردشگران می توانند جهت تهیه بلیط کنسرت های جدید کیش در هفته آخر بهمن 1400 هر چه سریعتر افدام نمایند.

جزئیات کنسرت جدید آرون افشار (کیش بهمن 1400)

 • زمان: شنبه 23 بهمن 1400
 • مکان: تالار شهر جزیره کیش
 • ساعت: 23:59
 • قیمت بلیط کنسرت جدید آرون افشار بسته به انتخاب صندلی های انتخابی متفاوت است. حداقل قیمت بلیط کنسرت آرون افشار  150هزار تومان و حداکثر قیمت آن 450 هزار تومان است.

جزئیات کنسرت جدید علی زندوکیلی (کیش بهمن 1400)

 • زمان: یکشنبه 24 بهمن 1400
 • مکان: فضای باز آواری خلیج فارس
 • ساعت: 23:59
 • قیمت بلیط کنسرت جدید علی زندوکیلی بسته به انتخاب صندلی های انتخابی متفاوت است. حداقل قیمت بلیط کنسرت علی زند وکیلی  180هزار تومان و حداکثر قیمت آن 450 هزار تومان است.

جزئیات کنسرت جدید علیرضا طلیسچی (کیش بهمن 1400)

 • زمان: یکشنبه 24 بهمن 1400
 • مکان: تالار شهر جزیره کیش
 • ساعت: 23:59
 • قیمت بلیط کنسرت جدید علیرضا طلیسچی بسته به انتخاب صندلی های انتخابی متفاوت است. حداقل قیمت بلیط کنسرت علیرضا طلیسچی  150هزار تومان و حداکثر قیمت آن 450 هزار تومان است.

جزئیات کنسرت جدید مسیح و آرش (کیش بهمن 1400)

 • زمان: دوشنبه 25 بهمن 1400
 • مکان: فضای باز آواری خلیج فارس
 • ساعت: 23:59
 • قیمت بلیط کنسرت جدید مسیح و آرش Ap بسته به انتخاب صندلی های انتخابی متفاوت است. حداقل قیمت بلیط کنسرت مسیح و آرش 180هزار تومان و حداکثر قیمت آن 450 هزار تومان است.

جزئیات کنسرت جدید گرشا رضایی (کیش بهمن 1400)

 • زمان: سه شنبه 26 بهمن 1400
 • مکان: فضای باز آواری خلیج فارس
 • ساعت: 23:59
 • قیمت بلیط کنسرت جدید گرشا رضایی بسته به انتخاب صندلی های انتخابی متفاوت است. حداقل قیمت بلیط کنسرت گرشا رضایی  180هزار تومان و حداکثر قیمت آن 450 هزار تومان است.

جزئیات کنسرت جدید بهنام بانی (کیش بهمن 1400)

 • زمان: سه شنبه 26 بهمن 1400
 • مکان: تالار شهر جزیره کیش
 • ساعت: 23:59
 • قیمت بلیط کنسرت جدید بهنام بانی بسته به انتخاب صندلی های انتخابی متفاوت است. حداقل قیمت بلیط کنسرت بهنام بانی 150 هزار تومان و حداکثر قیمت آن 450 هزار تومان است.